Det högsta klubbslaget hos Lauritz.com på 16 MSEK

 

Den 21 mars klubbades det högsta klubbslaget någonsin i Lauritz.coms historia och ett av de högre klubbslagen i Skandinavisk auktionshistoria på 16 106 000 kr. Klubbslaget avslutades efter nervpirrande budgivning på en kinesisk Buddha, Chien Lung (1736-1795) från den danska samlaren Sophus Blacks samling. Buddhan är 55 cm hög och väger 19,2kg.

Se fullständig varubeskrivning och budgivningen här.

Mette Rode Sundström, vd för Lauritz.com uttalar sig:

”Vi har tidigare sålt föremål från Sophus Blacks samling med stor succé. Precis som många andra internationella auktionshus upplever vi just nu en explosiv efterfrågan på kinesisk konst och aktiviteter av denna kvalitet. Kanske har vi varit aningen konservativa i vår värdering på 296 000 kr, men ett klubbslag av denna omfattning ger ett bevis på att auktionsvärlden är både oförutsägbar och överraskande. Priserna på kinesisk konst stiger kraftigt just nu vilket pådrivs av ett stort antal internationella köpare. En del av dessa köpare är kinesiska samlare som köper tillbaka antika kinesiska föremål. Även i detta fall stod budgivningen mellan internationella budgivare. Som alltid när det kommer till försäljning av dyrare verk, så har vi även vid detta tillfälle haft personlig kontakt med budgivarna för att försäkra oss om dess dignitet. Vi är givetvis mycket stolta och glada över det höga klubbslaget.”

Ytterligare ett högt klubbslag landade på en annan Buddha från samma samling. Klubbslaget slutade på 1 444 000 kr. En närmre beskrivning av varan och dess budgivning kan du läsa om här.

Vem var Sophus Black?
Sophus Black (1882–1960) var en dansk telegrafidirektör och konstsamlare. Han arbetade på Store Nordiske Telegrafselskab och placerades i Kina, där han tjänstgjorde i städer som Shanghai, Tientsin och Hong Kong under åren 1902–1931.