Godkännande av cookies på Lauritz.com

Webbplatsen använder cookies för att komma ihåg dina inställningar, för statistik och för målinriktad annonsering. Informationen delas med tredje part. Cookies används bl.a. för att förbättra din upplevelse, mäta hur de olika delarna av Lauritz.com används och stödja marknadsföringen av våra tjänster. Genom att klicka dig vidare på Lauritz.com godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies på Lauritz.com
Kategori  Utropspris 
Tid Showroom
Visa endast deLuxe-varor Visa endast varor på valt språk Visa begagnade varor
Visa
Nyproducerade varor

Säkerhet

Lauritz.com betraktar kundens personliga upplysningar som strängt konfidentiella. För att säkerställa konfidentialitet i samband med att personliga upplysningar lämnas i kommunikationen mellan kunden och Lauritz.com och i samband med användning av våra tjänster, gäller följande regler för insamling och användning av persondata.

Mål
Lauritz.com inhämtar, registrerar, lagrar och använder dina persondata i syfte att göra det möjligt för dig att sälja eller köpa varor hos oss samt informera dig om nyheter såvida du inte önskar annat. Vi samarbetar med vissa transportföretag som hjälper till med att förvara och frakta sålda varor och i samband med detta delger vi dessa transportföretag relevanta personupplysningar. Transportföretagen använder endast dina upplysningar för att fullgöra de avtal du har ingått med Lauritz.com och för att följa Lauritz.coms affärsvillkor. Transportföretagen har också förpliktat sig att behandla dina personupplysningar förtroligt och enligt Lauritz.coms säkerhetsregler.

Säkerhet
Alla persondata som du lämnar till oss lagras i en säker databas hos Lauritz.com och behandlas konfidentiellt. Dina upplysningar är uteslutande tillgängliga för Lauritz.coms auktoriserade medarbetare samt i en begränsad omfattning också för våra transportpartner.


Vi har tagit fram administrativa regler för att säkerställa att personalens tillgång till persondata på Lauritz.coms server inskränker sig till att endast omfatta vad som är nödvändigt för att respektive funktioner ska kunna utföras.


Servern med dina persondata är skyddade mot otillåten fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem som innefattar virusskanning, installation av säkerhetssystem, prövning av sårbarhet, säkerhetskopiering och återställning, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder i syfte att löpande förbättra datasäkerheten.

Ändringar och stängning av kundnummer
Du kan alltid få insikt i dina registrerade personupplysningar genom att gå in på vår webbplats under 'Min sida' - 'Basuppgifter'. Här kan du också göra eventuella ändringar i dina upplysningar. Av säkerhetsskäl kan du emellertid inte ändra förnamn eller efternamn på ditt kundnummer. Önskar du göra ändringar när det gäller ditt namn, ber vi dig kontakta oss direkt via mail till support@lauritz.com. Om du inte längre vill vara kund hos Lauritz.com kan du bara när som helst meddela detta via
e-post eller telefon och ange ditt kundnummer, så inaktiverar vi det.

Budgivning
I allmänhet kan du söka anonymt på vår hemsida, www.lauritz.com. Vissa av våra online-tjänster kräver emellertid att du lämnar personliga upplysningar som t.ex. namn, adress och eventuella transaktionsupplysningar, om du vill betala med betalkort. Dessa upplysningar används i vår orderbehandling men de kan också användas till intern databehandling, som t.ex. insamling av statistiska upplysningar om vad du söker efter när du besöker vår hemsida. Vi använder också dessa upplysningar för att anpassa hemsidans erbjudanden till dig som kund.

Betalning med kreditkort
Vid handel via Lauritz.coms hemsida som kräver särskilt känsliga upplysningar som t.ex. kreditkortsnummer och bankkonto, använder Lauritz.com godkända överförings- och lagringsprotokoll som kryptering för att förhindra att upplysningarna blir tillgängliga för obehöriga. På detta sätt görs känsliga upplysningar som kreditkortsupplysningar om till krypterade koder, innan de på ett säkert sätt skickas till Lauritz.com via internet.

Max-bud
Det är centralt för Lauritz.com att garantera konfidentialitet och säkerhet när det gäller personliga upplysningar så att våra kunder också kan känna sig trygga med att använda vår max-budstjänst. Därför är det bara några få utvalda systemadministratörer hos Lauritz.com som har tillgång till dessa upplysningar. Systemadministratörerna får inte bjuda på varor hos Lauritz.com.

Läs mer om max-bud

E-post
För att ge dig förhandsinformation om nya auktioner och andra erbjudanden, skickar Lauritz.com e-post till dig baserade på de önskemål du har uttryckt och de bud du har lagt vid auktionerna. För att erbjuda denna service övervakar Lauritz.com vissa av de sidor som du besöker på vår hemsida.


Med nyhetsbreven har du möjlighet att aktivt välja om du inte önskar få dessa nyhetsbrev i framtiden. Dessutom kan du alltid skicka e-post med en uppmaning till news@lauritz.com att du vill att din e-postadress raderas i vår sändlista.

Cookies
Lauritz.com kan på sitt internetsystem använda cookies, små textfiler som placerar sig på din dators hårddisk där de identifierar webbläsarens programvara när du besöker en hemsida. Med dessa cookies får Lauritz.com möjlighet att spåra när du öppnar, stänger och åter öppnar våra sidor, vilka vägar du väljer samt komma ihåg det språk du vill läsa på. På så sätt kan vi erbjuda en mer personlig användning av Lauritz.coms många sidor.

Undantag
Lauritz.com samarbetar med polisen. Därför lämnar Lauritz.com ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen vid brottsundersökningar. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter eller rättsliga instanser kan förplikta Lauritz.com att lämna ut dina personliga uppgifter.

Kontakt
Vi följer alltid gällande lagstiftning på området för persondataskydd och om du har frågor om användningen och skyddet av dina personliga uppgifter är du mycket välkommen att kontakta oss på support@lauritz.com eller på telefon +45 44 50 98 00.