Lauritz.com Konsthandverkspris 2021 går till Maja Michaelsdotter Eriksson


Congrats! Förra veckan hade vi det utsökta nöjet att utdela vårt svenska Lauritz Konsthantverkspris i samband med invigningen av Stockholm Craft Week på Nationalmuseum i Stockholm. Det är femte gången som priset delas ut i nært samarbejde med Svensk Form. Och i år blev textilkonstnären Maja Michaelsdotter Eriksson lycklig mottagare av utmärkelsen på 20 000 kr.

Juryns motivering löd: 'Maja Michaelsdotter Eriksson har på kort tid etablerat sig som en orädd inspiratör och kraftfull förnyare inom det textila konsthantverket. I hennes verk kombineras ofta humor och allvar när hon utmanar våra föreställningar om smak och estetik. Samtidigt knyter hon an till existentiella frågor, som till exempel i nyckelverket Kött och Blod från 2019. Med stor hantverksskicklighet lyfter hon handtuftningen till nya höjder.'

Lauritz.coms delägare Mette Rode Sundstrøm förklarar: 'Syftet med Lauritz Konsthantverkspris är att belöna en spektakulär formgivare, som utmärker sig genom unik designvision, känsla för gediget hantverk och visar ett kvalitetsmedvetet materialval. Formgivaren bidrar både på ett nyskapande och fruktbärande sätt till den svenska och därmed den nordiska designscenen med skapelser, som har potential att också tilltala framtidens konsumenter när föremålen får nya ägare och hem via auktioner i ett hållbart kretslopp mellan generationer.'


Läs mer

Foto: Jason Anderson