Tull och importmoms

Vid handel mellan länder inom EU ska som regel inte tull och importmoms erläggas. Bor du således i ett EU-land och köper en vara i ett annat EU-land ska du inte betala tull och importmoms vid införsel av varan.

Däremot gäller särskilda regler vid import av varor över EU:s gränser. En köpare från ett EU-land (t.ex. Sverige eller Danmark) påläggs utgifter för tull och importmoms vid import av varor köpta i ett land utanför EU (t.ex. Norge). Detsamma gäller om en kund i ett land utanför EU köper en vara i ett land inom EU.

Vid köp av en vara som korsar EU:s gränser beräknas moms efter reglerna i köpvillkoren. Vill du få tillbaka momsen ska du vända dig till de lokala skattemyndigheterna i det land där du har köpt varan. Utgiften för tull och importmoms beräknas av de lokala tullmyndigheterna efter klubbslag, frakt, försäkring etc.

Det finns särskilda regler och undantag för vissa varugrupper, till exempel varor som går in under tulltariffen för 'konstverk, samlarobjekt och antikviteter', som kan ge ett lägre beräkningsunderlag.

Observera att det vid export av vissa varor från Norge krävs exporttillstånd. Det gäller bl.a. varor som är äldre än 100 år. Det kan ta upp till
14 dagar att få ett exporttillstånd.

Det ska dock påpekas att det för varje enskilt land kan gälla speciella regler. Vi rekommenderar därför att du kontaktar de lokala myndigheterna för att få ett uttömmande svar.

Lauritz.com kan inte påtaga sig ansvar för eventuella ändringar i lagstiftningen och lokala restriktioner på detta område.