Vad kan säljas

Varusortimentet hos Lauritz.com är ett brett urval av konst, designklassiker, antikviteter och home luxury. Där finns allt från lyxloppis till dyra internationella antikviteter. Traditionella och nyare auktionskategorier är representerade från möbler till bildkonst, belysning, silver, keramik, porslin, vintagekläder, skulpturer, designelektronik, leksaker mm.

 • Varukriterier och utropspris
  Lauritz.com tar endast emot fullgoda varor vad gäller kvalitet, material och stil tas emot, där ett förväntat klubbslag kan inbringa minst SEK 800, för Frimärken, Mynt, sedlar och tackor SEK 300. Ett varunummer får endast bestå av flera delar om det finns ett logiskt sammanhang mellan dessa. För större möblemang, glaspartier och porslin gäller dock högre förväntningar på klubbslaget. Som huvudregel gäller SEK 5 000 för större möblemang och SEK 3 000 för större partier glas och porslin. Stilkopior tas inte emot.

 • Värderingsexperten kommer i tveksamma fall att begära in varan för en närmare undersökning, varefter säljaren kontaktas för närmare information.

 • I katalogiseringen av inramad bildkonst beskrivs och värderas inte konstverkets ram. Undantag kan ske i de fall då ramen är tillverkad av en känd rammakare eller om den är mycket speciell i sin utformning.

 • Varubeskrivning
  Beskrivning av varan till auktionen görs efter noggrann undersökning och efter Lauritz.coms värderingsexperters bästa övertygelse. Läs mer

 • Säljaren går i god för att han vid inlämningen har gett Lauritz.com samtliga upplysningar han har om varan. Omedelbart efter auktionsstart ska säljaren kontrollera att varubeskrivningen är korrekt. I annat fall ska säljaren omgående meddela detta till Lauritz.com.

 • Skulle det efter auktionen konstateras att varan är en förfalskning, att varubeskrivningen har varit behäftad med väsentliga fel eller brister eller att varan har varit i väsentligt sämre kondition än antaget, har köparen rätt att häva köpet eller få ett motsvarande avdrag på priset. Hela köpesumman, eller ett mindre belopp efter en rimlig värdering, ska då återbetalas till köparen. I dessa fall är säljaren skyldig att vid krav betala tillbaka det med köparen avräknade beloppet. Det samma gäller om Lauritz.com måste betala ersättning till köparen som följd av brister vid säljarens äganderätt till varan eller som följd av defekter hos varan som medför produktansvar.

 • Bud och startbud
  Alla bud är synliga, men budgivarna är anonyma. Allt säljs till högsta accepterade bud, oavsett utropspris. Vid inlämning kan du föreslå ett startbud. Det är auktionshuset som i enlighet med övergripande riktlinjer avgör om ett startbud kan eller ska sättas på en vara eller tjänst.

 • Läs om försäljningsvillkor

  Lauritz.com förbehåller sig rätten att göra tillägg och ändringar till försäljningsvillkor och gör förbehåll för felbeskrivningar på denna webbplats.

Ofta ställda frågor
Kan jag få mina föremål värderade från bilder?
Ja, du kan skicka dina bilder via e-post till det Lauritz.com auktionshus som ligger närmast dig. Därefter kontaktar en värderingsexpert dig. Du kan naturligtvis också ta med dig dina bilder till något av våra auktionshus och få en värdering direkt.
När får jag svar på min fråga?
Vi strävar efter att besvara alla frågor så snabbt som möjligt, vanligtvis inom 2-3 dagar.
Vad betalar jag som säljare i provision?
För varje sålt varunummer är säljprovisionen 15 % av budsumman och 150 SEK (för Tidigare leasingbilar dock DKK 600 och för Frimärken, Mynt, sedlar och tackor DKK 50) i klubbslagsavgift. Provisionen och klubbslagsavgiften är inklusive moms och täcker alla kostnader för försäljningen, som registrering, fotografering, internetvisningar och förvaring under auktionsperioden. Provisionen och klubbslagsavgiften dras av när säljaren får betalt.
När kommer mina varor på auktion?
De flesta varor kommer på auktion 2-3 dagar efter inlämning.
Hur länge pågår auktionerna?
En auktion pågår vanligtvis i 5 dagar.