Valuta

Vid budgivning hos Lauritz.com ska bud alltid läggas i respektive visningslokals nationella valuta. Valutaomräkning följer det språk som väljs på sajten. Således anges på den enskilda varans värdering och högsta bud, en extra valuta utöver visningslokalens nationella valuta. Detta belopp är endast en vägledande omräkning.

Vid betalning ska respektive visningslokals nationella valuta användas.