Varor med logotyp

 

Varor under annat märke än Lauritz.com på auktion hos Lauritz.com
På Lauritz.com kan du också lägga bud på varor från andra utvalda auktionshus. Sådana varor säljs under andra märken än Lauritz.coms eget. I dessa fall agerar Lauritz.com förmedlare. För varor som säljs under Lauritz.coms märke agerar Lauritz.com däremot kommissionär. Som köpare är den enda skillnaden vanligen att du måste vända dig Lauritz.coms kundservice på support@lauritz.com om du i egenskap av näringsidkare önskar en faktura med specificerad moms i förbindelse med köp av en nyproducerad vara från ett annat auktionshus än Lauritz.com.

Då vi hänvisar till varor från ett annat auktionshus kan i vissa fall andra köpvillkor gälla. Om så är fallet kommer du som kund att särskilt uppmärksammas om detta innan du godkänner ditt bud.

Varor med annan logotyp och Lauritz.coms samarbete med andra auktionshus
Det finns många olika sätt att ingå ett samarbete med Lauritz.com på.

Man kan bli Lauritz.coms partner och starta ett auktionshus från grunden eller omvandla sitt befintliga auktionshus till ett Lauritz.com auktionshus. Man kan också välja att bli Lauritz.com associate. Läs mer om möjligheterna här.

Dessutom har Lauritz.com de senaste åren utvecklat och utökat vårt samarbete med andra fristående auktionshus som marknadsför sina varor via vår webbplats.

Varor från våra associates och andra fristående auktionshus säljs alltid under den aktuella säljarens eget märke.

Associates på Lauritz.com 


Om Lauritz.com
Lauritz.com är en pionjär inom auktionsbranschen och blev 1999 världens första auktionshus att helt övergå till onlineauktioner. Lauritz.com är en öppen och enkel försäljningsplattform som kombinerar de bästa elementen från den traditionella auktionsvärlden, som expertis och kontroll, med den moderna informationsteknologins tillgänglighet och räckvidd. I takt med de senaste årens explosionsartat växande intresse för onlineauktioner har en rad traditionella auktionshus på allvar har fått upp ögonen för de möjligheter som nätbaserade auktioner erbjuder.