Verner Panton

Panton, Verner (1926-98)
Designer, arkitekt och grafiker. Utbildning: Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen 1947-1951. Panton blev under 1960-talet en av de mest tongivande inom europeisk design. Han experimenterade med nya material, formstöpt plast och starka färger. Han tänkte ofta i totalinstallationer och på hela miljöer i stället för på den enskilda möbeln, och på att en möbel skall upplevas med kroppen och sinnena. Några av Panton utställningsmiljöer framstår också i dag som något av det mest psykedeliska från den här tiden.

Verner Panton tyckte om att provocera. Han ansåg att folk var alldeles för försiktiga och traditionella i sin inredning och med att använda färger i bostaden. 'Folk blir sura på en om man tycker om färger. Det blir de också på folk med fantasi. De flesta vill helst ha det som de är vana vid. Men jag är tvungen att överdriva för att få igenom min poäng’, uttalade sig Verner Panton om sin egen design. Just överdriften och bruket av färger gjorde, att man särskilt i Danmark ansåg Panton vara oseriös och en dagslända. Det finns fortfarande många som sätter kaffet i halsen när de ser Panton’s färgsprakande möbler och otraditionella lampor och det är precis det som skulle ha gjort Panton glad. Jantelagen var hård mot Verner Panton och danskarna var helt enkelt inte beredda att byta ut de traditionella möblerna mot organiska former och orange färg. Internationellt hade Verner Panton emellertid stor succé och många anade inte att Verner Panton var dansk.

 

Bjud på Verner Panton här...

Verner Panton
Panton föddes på Fyn 1926. Här växte han upp på en gård tillsammans med sina två bröder och tre halvbröder. Hans föräldrar skildes i mitten av 30-talet. Fadern bedrev lantbruk och senare livnärde han sig som föreståndare för en krog och som värdshusvärd. Det fanns inget i Pantons uppväxt som pekade på att han skulle bli kreativ, men Panton visste redan som barn, att det var den vägen han ville gå. Han drömde som pojke om att bli konstnär och målade flera akvareller av det vackra fynska landskapet. Uppmuntrad av sina föräldrar valde Panton senare att intressera sig för arkitektur, eftersom de tyckte det var en säkrare väg för en mer stabil inkomst. När han skulle utbilda sig till arkitekt måste han först gå igenom en hantverksutbildning, så som det krävdes på den tiden – och det blev muraryrket. Efter utbildningen till murare gick Panton på Odense Tekniske Skole i tre år (1944 - 1947). Under studietiden bodde Panton i Odense och här fick han genom vänskapskretsen kontakt med Motståndsrörelsen. Andra världskriget var vid den här tiden en del av det dagliga livet och Panton valde att aktivt ta del i Motståndsrörelsen. Tyskarna fick emellertid reda på detta och genomsökte hans studentrum, där de hittade en hel del vapen, men som tur var fanns Panton inte på plats. Händelsen betydde emellertid att Panton var tvungen att gömma sig och detta hade han lyckligtvis tur med. Efter kriget flyttade han till Köpenhamn, där han fortsatte studierna på Kunstakadamiets Arkitektskole och fick här sin arkitektexamen.  

Verner og Tove
I slutet av 40-talet träffade Verner Panton Tove Kemp som studerade till lärare. Tove Kemp var Poul Henningsens (PH) styvdotter och bodde i PHs familjs hus i Usserød. Verner och Tove blev förälskade och när Tove efter sex månader blev gravid, flyttade Verner Panton in i huset i Usserød. Detta blev början på PHs och Verners vänskap. Tove och Verner skildes emellertid efter ett år och Verner flyttade då från huset. Efter detta blev kontakten mellan PH och Verner Panton mycket begränsad. Några få år efter skilsmässan dog Toves och Verners son. Tragedin ledde emellertid till att kontakten mellan de båda familjerna återuppstod och kontakten mellan speciellt Verner Panton och PH blev stark. Det var i särskilt hög grad från PH, som Verner Panton fick intresse för ljuset och utformning av lampor. Genom PH mötte Verner Panton sin andra stora mentor Arne Jacobsen. Han blev anställd som assistent på Arne Jacobsens ritkontor och tiden här blev enligt honom själv den mest lärorika tiden av utbildningen. Under den här perioden arbetade Arne Jacobsen bl.a. med utformningen av den berömda Myranstolen (Model - Myren 3101). Även om Panton inte på något sätt har tagit åt sig äran av utformningen, var han dock en av dem, som arbetade på myranstolens utformning. Han stannade på ritkontoret i två år och blev därefter sin egen.

Självständigheten
Panton inredde en Volkswagenbuss som ritkontor tillsammans med sin studiekamrat Hans Ove Barfoed. Bussen inreddes som både sovplats och ritkontor för de båda arkitekterna. Det mobila kontoret innebar att de kunde resa ner genom Europa för att hämta inspiration och skaffa goda kontakter till presumtiva producenter. Resan och bussen finansierades bl. a. av en uppfinning av Panton själv. Panton uppfann kort före resan en skjorta utan knappar. Idén sålde Panton till en skjortfabrik och på detta sätt fick han pengar till sitt nya mobila kontor.

I slutet av 50-talet blev studiekamraten utköpt från ritkontoret, medan Verner fortsatte sitt mobila liv. När han var i Danmark parkerade han sin bil i närheten av vänner och njöt på det här viset det fria livet. Hans karriär tog också form och flera succéer följde de kommande åren. Han ritade flera totalinredningar bl.a. på faderns krog på Fyn. Det var till faderns krog som t.ex. ’Konen’ tillverkades. Faderns ombyggnad och sonens inredning drog till sig mycket folk och medförde flera uppdrag. Även om Panton gjorde succé, var ung och både Louis Poulsen och Fritz Hansen producerade hans design, fanns det fler och fler konservativa producenter och kolleger som vände honom ryggen. Även om det säkert förargade honom fick det inte honom att sluta. Men han valde i alla fall att 1961 flytta utomlands permanent och bosatte sig i Basel. Här fick han kontakt med möbelfabrikanten Willy Fehlbaum, som producerade Herman Miller-produkter på licens. De inledde ett samarbete och Verner Panton hade året därpå eget ritkontor med sex anställda.

Förälskad igen
På en semesterresa till Teneriffa träffade han Marianne Pherson Oertenheim. Verner Panton förälskade sig i Marianne och eftersom det var ömsesidigt gifte de sig och fick dottern Carin. De blev partners och ett ovanligt och mycket respekterat par och reste runt i USA och Europa men hade sin bas i Basel i Tyskland. Här skapade de kontakter och relationer till fabrikanter. Marianne höll ordning på Verners liv och avtal och detta passade honom fint.

Många framgångar följde de kommande åren. Pantons berömda och epokgörande S-stol tillverkad i helgjuten plast liksom lampor av musselskal är bara några av dessa succéer.

På 70-talet skördade Verner Panton lite av den ekonomiska framgång han hade uppnått och köpte ett hus i Schweiz och ett sommarhus i Hornbæk. Han flyttade emellertid tillbaka till Basel på 80-talet och bosatte sig här i en läcker penthousevåning. På 90-talet blev även sommarhuset i Hornbæk utbytt mot en våning i Det Gula Packhuset i Köpenhamn. Verner Panton skiftade mellan att bo i Basel och i Det Gula Packhuset. Han var mycket förtjust i att bo där och gladde sig åt att han med tiden skulle bo där permanent och därmed sluta sina dagar i Danmark. Tyvärr dog Verner Panton 1998 och fick därför aldrig tid att njuta sitt otium. Verner Panton dog mitt i iordningställandet av hans första stora utställning i Danmark av hans egen design. Utställningen invigdes få dagar efter hans död och blev en väldigt stor succé. Verner Panton fick det erkännande från hemlandet som han förtjänade.

Bjud på Verner Panton här...