Vi och världen

Lauritz.com vill vara ett företag som förhåller sig aktivt till det omgivande samhället och visar ansvar gentemot alla sina intressenter. Som företag ställer Lauritz.com höga krav på hederlighet, kvalitet och fairness i den egna verksamheten. Lauritz.com följer nationell och internationell lagstiftning som ett minimum. Där det kan uppstå tveksamheter söker vi aktivt lösa dem och ta ställning utifrån gällande moraliska samhällsnormer. 

  • Lauritz.com bidrar till att stödja välgörenhetsorganisationer genom samarbete kring auktioner till välgörande ändamål. Lauritz.com ställer sitt auktionssystem, sin expertkunskap och sin marknadsföring till förfogande och donerar sälj- och köpprovision till välgörenhetsorganisationen. Det har vi gjort med hjälporganisationer som Landsindsamling for ofrene i Sydøstasien, Röda korset, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk flyktinghjälp, AIDS-fonden, Läkare utan gränser, Rädda barnen, Cancerfonden, Sklerosföreningen, Hungerprojektet, Bris m fl.

  • Lauritz.com samarbetar aktivt med offentliga myndigheter. Lauritz.com har ett gott samarbete med polisen, som löpande informerar oss om nyligen stulna föremål, så att vi kan identifiera dessa om någon skulle försöka lämna in dem till auktion. Vi gör en insats för att förhindra försäljning av tjuvgods och häleriföremål på auktion. Vi begär alltid att ID-kort ska uppvisas vid inlämning av föremål hos oss och vi försöker på bästa möjliga sätt försäkra oss om att kunden har äganderätt till det inlämnade föremålet. I fall där det finns en styrkt misstanke om olagligheter, samarbetar vi med polisen för att lösa saken.

  • Lauritz.com betraktar mångfald som en resurs och uppmanar alla oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet att söka anställning hos oss. Lauritz.com är särskilt uppmärksam på grupper som kan ha det svårt på arbetsmarknaden. Det gäller ex personer av annan etnisk bakgrund än svensk och långtidsarbetslösa. Vi samarbetar med AF. 

  • Föremål sålda på auktion är i första hand begagnade kvalitetseffekter. Därför bidrar Lauritz.com till att främja återanvändning i samhället. Återanvändning sparar på samhällets resurser, minskar energiförbrukningen vid framställning av nya varor och belastar miljön mindre. 

  • Lauritz.com ingår i en öppen dialog och samarbete med pressen, intressenter och organisationer som önskar det. Vi förväntar oss att dialogen bygger på ömsesidig respekt och förståelse. 

  • Lauritz.com vill inte vara en försäljningskanal för vapen, militärföremål och propagandamaterial från Nazitidens Tyskland. Därför tas sådana effekter inte emot för auktion.