Vin


Vin med historiens vingslag

Hos Lauritz.com säljer vi inte bara unga viner, utan även äldre viner som vanligtvis inte säljs i butiker. Det handlar om sällsynta viner som tilltalar både syn- och luktsinnet och som bjuder på en smakupplevelse utöver det vanliga.

Vin mognar och förädlas
Vin – och i synnerhet äldre vin – är en känslig produkt. Vissa viner är utmärkta efter många års lagring, medan andra inte håller för tidens tand. Varje vinflaska är en unik biologisk organism, och även om två flaskor förvaras under samma goda förhållanden kan deras innehåll utvecklas helt olika. Somliga flaskor åldras mindre väl, medan andra bevarar sina goda egenskaper eller till och med förbättras avsevärt. Av denna anledning kan Lauritz.com inte garantera drickbarheten hos vin som köpts och säljs på auktion hos Lauritz.com.

Vätskenivå
En del av vinet kan avdunsta genom korken. Ju mer vin som försvinner, desto större är risken för att vinet inte är optimalt. När en större yta av vinet kommer i kontakt med syret i flaskan utvecklas nämligen vinet snabbare än när flaskan är fylld ända upp.

För flaskor från Bordeaux och Porto och andra flaskor med markerad skuldra anges vätskenivån på följande sätt:

För flaskor från Champagne, Rhône och Bourgogne anges i stället avståndet till korken i cm.

Hur ska gamla viner avnjutas?
Vinflaskor som är äldre än 30 år ska i regel inte luftas, utan bör drickas omedelbart efter att flaskan öppnats.