Category
Time
Estimate
Showroom
Brand new items
Save list   Create Lot search
123»   Lots per page   73 results ListGallery
Description Estimate Showroom Closing time Next bid
Early Bessarabian archaeology
EARLY BESSARABIAN ARCHEOLOGY. Notice sur la Société Odessoise d'Histoire at d'Antiquités, et sur ses mémoires. Odessa. Imprimerie de la Ville, 1864.
8vo. 192 x 122 mm. 55 pp. Embossed green contemporary cloth. Exlibrary, with traces of label over spine and hand-written numbers.

Lot no: 5774754
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
15:12
See more
3 plays by Jonson
3 PLAYS BY JONSON. JONSON, BEN. The Three Celebrated Plays of that Excellent Poet Ben Jonson. Viz. The Fox, a Comedy. The Alchymist, a Comedy. The Silent Woman, a Comedy. To which is added, A compleat Catalogue of all the Plays that were ever printed in the English Language, to the year 1732. London, printed for W. Feales, 1732.
12mo. 167 x 91 mm. (2), 96, 96, 100, 35, (1) pp. Somewhat worn contemporary calf with gilt spine with raised bands and gilt-bordered boards. Exlibris of Stig Wilton on front board inside.

Each play with separate title and pagination. The las 35 pp. being the bibliographical part. The plays are: 'Volpone: or, The Fox', The Alchemist' and 'Epicoene: or, The Silent Woman'.

Lot no: 5774776
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
16:00
See more
Böcker
BÖCKER (8) om hästar, Claes Wachtmeister, Fullblodsavel och galoppsport, 1939, Linde Klinckowström, På långritt med Castor, 1929, Sam Arsenius "Om hästar", 1901, Kurt Graaf, "Den svenska varmblodshästens historia 200 år",numrerad upplaga 378/500, 2004, Den svenska hästen i arbete och sport, Robert Vavra, Hästar i frihet, 1981, Veterinären, Boken om våra husdjur, Stockholm 1011, Åby 50 år, helfranska samt klotband

Lot no: 5774786
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm S 21/09/2020
16:10
See more
Spegels Guds werck och hwila 1705
SPEGELS GUDS WERCK OCH HWILA 1705. (SPEGEL, HAQUIN). Guds werck och hwila: thet är hela werldenes underwärda skapelse/ uthi sex dagar af then alsmächtiga guden fulbordad: Samt then siunde dagens nödwändiga helgelse/ af samma allwisa gudh instichtad. Efter många lärda mäns anledning/ af christeligit och wälmeent upsåt/ uthi swenska rijm beskrefwen/ och medh kongl. maij_tz nådigsta privilegio, efter föregången censur, andra gången i Stockholm tryckt hoos sal. Henrich Keysers enkia, 1705.
4:o. 270 x 202 mm. (30), 298, (10), 73, (1 blank, 4), 77-160, (22) s. Sammanbunden med: (SPEGEL, HAQUIN). Thet återwunna paradis. Stockholm, hoos sal. Henrich Keysers enkio, 1711.
4:o. (6), 34, (4), 41, (1) s. Smutstitel- och titelbladen tryckta med rött och svart. Hårt nött samtida skinnband. Fläckig, smärre revor, några papperslagningar, förstrykningar och anteckningar. Sista bladet skarvat i underkant. Ägaranteckningar på främre pärmens insida, försättsbladet och första titelbladet. Handskriven

Lot no: 5774789
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
16:13
See more
Blekinge 1792-93
BLEKINGE 1792-93. SJÖBORG, NILS HENRIK. Utkast till Blekings historia och beskrifning af N. H. Sjöborg, phae magister och docens uti historien vid Kong. Carol. Academien. I-II. Lund, hos diecteuren C. F. Berling, 1792-93.
8:o. 171 x 105 mm. (4), 165, (5); (6), 167-386, (10) s. 2 graverade titelblad, 1 graverad plansch, 1 utvikbar graverad karta. Med tillägget (2 s.) på subskribentförteckningen i andra delen. Nött samtida halvfranskt band. Ren inlaga.

Ottervik Litteratur om Blekinge 956. Settervall 5670.
Skador: Se text!

Lot no: 5774800
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
16:24
See more
Hadorphs rimkrönikor 1674
HADORPHS RIMKRÖNIKOR 1674. HADORP, JOHAN. Twå gambla swenske rijm-krönikor, then förre kort, och innehåller sextijo twå Swea och Götha konungar, förste gång uplagd åhr 1615. Then andra widlyftigh och beskrifwer tiugu twå konungars lefwerne och bedriffter, til en deel tryckt åhr 1616. Bägge aff Joh. Messenio. Nu på nytt uplagde medh andre delen aff then widlyfftige rijm-krönikan... uthgångne aff Johanne Hadorphio. + Then andra deelen til rijm-krönikorne hörande;... uplagd aff Johan Hadorph. Stockholm, aff Nicol. Wankijff, 1674-76.
4:o. 200 x 150 mm. (20), 40, 39-524, 515-594, (48); (22), 16 s., blad 17-32, s. 33-323, 314-474, (28) s. Aningen nött samtida skinnband med trevligt blindornerad rygg. Försättsbladet saknas. Småfläckar, bitvis svaga fuktränder i marginalerna. Papperslagning med minimal tryckförlust i första delens sista preliminärblad. F. J. L. Michaelssons namnteckning på främre pärmens insida, Samuel O. Forslins på första titelbladet och på bakre pärmens insida.

Lot no: 5774812
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
17:02
See more
Elers Stockholm, 4 vol.
ELERS STOCKHOLM (4). ELERS, JOHAN. Stockholm. I-IV. Stockholm, hos H. Nordström junior, 1800-01.
8:o. 198 x 117 mm. (16), 378, (13); (4), 382, (17); (6), 382, (1, 1 blank, 20); (4), 387, (13) s. Varje del med graverat titelblad. Rättelserna inbundna före registret i del III. Samtida halvfranska band med guldornerade ryggar, upphöjda bind, röda titel- och gröna nummeretiketter, stänkdekorerade pärmpapper och röda snitt. Bitvis litet lagerfläckig, enstaka småfläckar. 4 volymer.

Lot no: 5774816
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
17:06
See more
Fant om Tyska kyrkan 1741
FANT OM TYSKA KYRKAN 1741. FANT, ERIC (pres.)/LÜDEKE, JOHAN ANTON AUGUST (resp.). Dissertatio historica de ecclesia teutonica et templo S:tae Gertrudis Stockholmiensi. Diss. Uppsala, Johan Edman, (1791).
4:o. 212 x 168 mm. (2), 90, (8) s. 2 utvikbara graverade planscher. Svart senare halvfranskt band med upphöjda bind och marmorerade pärmpapper. Eric Gunnar Hellströms exlibris på främre pärmens insida. Stämpel och anteckningar med blyerts på titelbladet, i övrigt rent exemplar.

Lot no: 5774818
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
17:08
See more
Charle XII
CHARLES XII. (FORMEY, JEAN HENRI SAMUEL), F. P. Memoires de Maximilien-Emanuel duc de Wirtemberg, colonel d'un regiment de Dragons au service de Suede. Contenant plusieurs particularités de la vie de Charles XII roi de Suède, depuis 1703 jusqu'en 1709, apres la bataille de Poltowa. Amsterdam - Leipzigchez Arkstee & Merkus) 1740.

8vo. 158 x 90 mm. (2), VIII, 333 pp. Engraved frontispiece portrait, title printed in red and black with engraved vignette, 1 engraved vignette on p. 1.
Brown contemporary calf with raised bands and red label, all edges red. Head of spine somewhat defective, small wormholes at front hinge.

Maximilien Emanuel, prince (duke) of Wurtemberg (1689-1709), in service of Charles XII from 1703, colonel for a regiment 1709, prisoner at Poltava 1709, released the same year and dead from fever shortly after.

Lot no: 5774823
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
17:13
See more
Tidskrifter Hali
TIDSKRIFTER, Hali, ca 65 st., 1980/90-tal, The International Magazine of Antiques, Carpets and Textiles. London. 4:o. Coloured plates and other illustrations.

The most important magazine in it´s field. Covers the textile art of all cultures and periods, with articles such as generously illustrated scholarly essays, reviews of exhibitions and publications in the area. Also news-oriented market sections, and auction reports.

Lot no: 5774845
EUR 291 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
18:01
See more
Knekt- och rusthåll 1700-talet, 22 vol.
KNEKT- OCH RUSTHÅLL 1700-TALET (22). Parti kungliga majestätets förordningar, kontrakt, stadfästelser m. m. rörande bland annat knekthållet i olika landskap och delar därav. 1600- och 1700-tal.
Uppland (given 4/11 1725); Närke (11/5 1686); Värmland (25/6 1688); Kalmar län (26/2 1686); Älvsborgs län och Dalsland (10/12 1685); Östergötland (7/11 1685); Jönköpings och Kronobergs län (13/5 1685); Hälsingland och Gästrikland (17/1 1687); Västerbotten (31/3 1696); Södermanland och Nyköpings län (23/11 1686); Kungsörs län (20/11 1685); Kopparbergs län (12/1 1728); Väsby län (20/11 1685); Salbergs län (20/11 1685); Västerås län (20/11 1685); Jämtland (15/11 1689); Skaraborgs län (6/1 1686); Livgedinget (23/11 1686); Norbergs tingslag (20/11 1685); Skinnskattebergs tingslag (20/11 1685); Vansbro härad och Färnebo socken (20/11 1685); Fellingsbro härad (5/8 1686).

Inalles 22 tryck. Samtliga tagna ur band och med paginering i bläck. Samtliga tryckta i Stockholm.

Lot no: 5774856
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
18:12
See more
Svensk topografi, 76 vol.
SVENSK TOPOGRAFI (76). Parti omfattande äldre och nyare topografisk litteratur, tillfällighetstryck m. m. Bland annat: LJUNGSTRÖM. Redvägs härad med staden Ulricehamn. Falköping, 1861 (nött samtida halvfranskt band, 6 litograferade planscher, bitvis fläckig); HÜLPHERS. Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland. Fierde samlingen om Ångermanland. Västerås, 1780 (nött samtida halvfranskt band, fläckar, reva i den handkolorerade graverade kartan); ENGLUND. Gedungsen eller Ragundasjöns utgräfning. Skildring. Stockholm, 1853 (fint marmorerat senare pappband, utvikbart litograferat kartblad); SYLVANDER. Borgholms slotts historia. Kalmar, 1877 (samtida halvfranskt band, med 7 litograferade planscher); SVEDELIUS. Till Gustaf Wasas minne. Tal vid Umeland i Mora den 29 september 1860. Andra upplagan. Falun, 1860 (häftad, Adolf Coyets namnteckning); (LINDGREN). Samlade anteckningar rörande Götheborg förr och nu. Göteborg, 1846 (häftad); Kongl. may:ts särskilte nådige reglemente för Handelssociet

Lot no: 5774859
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
18:15
See more
Lunds universitets historia
LUNDS UNIVERSITETS HISTORIA. DÖBELN, JOHAN JACOB VON. Regiae academiae Lundensis historia a prima ejus aetate ad finem anni MDCCXXXVIII. Lund, L. Decreaux, 1740.
4:o. 203 x 164 mm. (8), 73, (4) s.
Sammanbunden med: DÖBELN, JOHAN JACOB. Historiae academiae Lundensis continuatio in conspectu academiae curatorum, pro-cancellariorum, rectorum magnificorun [sic!], illustrium & pro-rectorum a prima ejus aetate ad finem anni 1738. Lund, L. Decreaux, (1741).
4:o. [Mått som ovan]. (8), 137, (9) s. 1 utvikbar tabell. Samtida halvfranskt band med upphöjda bind, nötta marmorerade pärmpapper och sprängda snitt. Pärmarna bågnande. Ren inlaga.

De två första delarna (av tre) av von Döbelns historia över Lunds universitet, den första utgivna.

Lot no: 5774873
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
18:29
See more
Ersamus's christian soldier 1624
ERASMUS'S CHRISTIAN SOLDIER 1624. ERASMUS, DESIDERIUS. Des. Erasmi Roterodami, Enchiridion militis christiani. Ejusdemque, Oratio de virtute amplectanda. Leiden, Andr. Cloucquius, 1624.
Small 8vo. 240 pp. Leatherbound with newer spine with black label. Owner's signature of Folke Henschen.

One of many editions of Erasmus of Rotterdam's Enchiridion... (The handbook of a christian knight).

Lot no: 5774879
EUR < 125 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
19:01
See more
Kant on ethics 1792
KANT ON ETHICS 1792. KANT, IMMANUEL. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Dritte Auflage. Riga, bey Johann Friedrich Hartknoch, 1792.
8vo. 195 x 107 mm. (16), 128 pp. Somewhat worn contemporary half vellum. A few minor stains. A few underlinings with pencil. Owner's signature of Carl Ahlmark on title.

Third edition. Originally published in 1785.

Lot no: 5774900
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
19:22
See more
Cicero tryckt av Grefwe 1671
CICERO TRYCKT AV GREFWE 1671. CICERO, MARCUS TULLIUS. Selectarum epistolarum ex M. T. Ciceronis familiaribus. Autore Melchiore Junio Witebergensi, eloquentiae prof. in Academiâ Argentinensi. Göteborg, Amund Grefwe, 1671.
12:o. 125 x 70 mm. (6), 86; (6), 172; (6), 226, (2) s. Brunt senare halvfranskt band med guldorneread rygg med upphöjda biund och etikett av rött skinn, marmorerade pärmpapper. Inlagan delvis fläckig, lagning med liten textförlust i första delens titelblad och de 2 påföljande, mindre maskhål s. 1-4.

Collijn, Sveriges bibliografi 1600-talet sp. 166. Tredje svenska upplagan.

Lot no: 5774923
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
19:45
See more
Frankland's travels to Russia and Sweden, 2 vol.
FRANKLAND'S TRAVELS TO RUSSIA AND SWEDEN (2). FRANKLAND, CHARLES COLVILLE. Narrative of a Visit to the Courts of Russia and Sweden, in the Years 1830 and 1831. I-II. London, Henry Colburn and Richard Bentley, 1832.
8vo. 220 x 137 mm. XII, 399, (1); VIII, 464 pp. 1 folding lithographed plan, 1 folding aquatint plate. Uncut, in worn publisher's brown paper boards. Spines defective. Some foxing. Owner's signature of Brita Bonde. 2 volumes.

Bring, Itineraria Svecana 521. Charles Colville Frankland (1797-1876) was a Royal Navy officer. He travelled to Russia in August and September, 1830. On his return he visited Helsingborg, Jönköping and Stockholm.

Lot no: 5774941
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
20:03
See more
Reichenbach's beetles 1857
REICHENBACH'S BEETLES 1857. REICHENBACH, ANTON BENEDIKT, Der Käferfreund. Anleitung die Käfer zu sammeln und zu bestimmen nebst Aufzählung und Beschreibung der bekanntesten europäischen, vorzüglich deutschen Arten, mit Anmdeutung ihres Nutzens oder Schadens und der Mittel, die schädlichen zu vertilgen. Ein Handbuch für Freunde der Käferkunde, so wie für Landwirthe und FGorstleute insbesondere. Von Dr. A. B. Reichenbach. Mit 204 Abbildungen auf 12 colorirten Tafeln. Leipzig, Verlag von Theodor Thomas, (1857).
8vo. 197 x 130 mm. XVI, 244 pp. 12 hand-finished hromolithographed plates. Well-preserved publisher's printed green paper boards. Small spots on spine. Foxing in the text, plates clean.

Lot no: 5774951
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
20:13
See more
Avhandling om ballonger 1763
AVHANDLING OM BALLONGER 1763. CHRONANDER, GUSTAF & GARVOLIUS, JOHAN. Kort afhandling om luftens förmåga at medelst blåsors utvidgande lyfta tyngder. Diss. Åbo, hos Johan Christoph Frenckell, 1763.
4:o. 215 x 170 mm. (2), 16 s. 1 utvikbar graverad plansch. Trådhäftad, oskuren.

Den första skriften på svenska om ballonger.

Lot no: 5774964
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
20:26
See more
Samling kunstbøger (29)
Samling af diverse kunstbøger omhandlende Asger Jorn, Jørgen Nash, Miró, J.F. Willumsen samt Helge Ernst. Flere bøger indeholdende litografiske tryk, herunder Per Kirkeby 'Tegninger' fra Brøndum 1980 samt Kay Christensen. Jørgen Nash med dedikation. Fremstår med brugsspor. (29)

Lot no: 5768729
EUR 201 DK, Aarhus, P.O. Pedersensvej 21/09/2020
20:28
EUR 87
Map - Sea chart Bellin Atlantic ocean 1766
SEA CHART ATLANTIC OCEAN. BELLIN, Jacques Nicolas. Carte Reduite de l'Ocean Occidental. Quatrieme Edition. Paris, Depot de la Marine, 1766.

Engraved sea chart with decorated title cartouche. C. 590x870 mm.

Sea chart of the Atlantic Ocean by Bellin (1703-1772), the Royal Hydrographer and head of the Depot de la Marine in Paris.
This chart was published to aid in the navigation of ships across the Atlantic during the French and Indian War.
Shows the coasts of Europe and Africa, North America with Florida, the West Indies, Panama and South America. Lots of details of the rivers and mountains within the Americas, including the Appalachian mountains and the Amazon River. In North America, the colonies are named, and Florida bears an almost triangular shape. Both Bermuda and a "false" Bermuda are located to the east. A smaller cartouche at top left surrounds informational text with a key identifying different observations of longitude and latitude.

North Ameri

Lot no: 5774976
EUR 291 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
20:38
See more
August Strindbergs brev 22 volymer komplett
STRINDBERGS BREV KOMPLETT (22). STRINDBERG, AUGUST. August Strindbergs brev. I-XXII. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri respektive Arlöv, Berlings respektive Uddevalla, Media Print, 1948-2001.
Volym 1-15 häftade med lätt nötta omslag, resterande delar i originalklotband med skyddsomslag. Del 1 med reva längs ryggen nedtill på främre omslaget. Del 8 med svag fläck på ryggen. Ryggarna och omslagen i olika grad gulnade, delvis på grund av skiftande papperskvaliteter, skyddsomslagens ryggar på volym 16 och 17 dock särdeles gulnade. Enstaka blyertsunderstrykningar samt diskreta blyertsnoteringar på preliminärblad. Del 1-5 och 7-9 med dedikation från Torsten Eklund till Nils Afzelius.

Strindbergssällskapets skrifter. De första 15 delarna (1948-76) utgavs av Torsten Eklund, resterande volymer av Björn Meidal.
Komplett svit där sista delen avslutas med ett generalregister.

Lot no: 5774993
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
20:55
See more
Karta Canada Mackenzie 1801
CANADA. MACKENZIE, ALEXANDER. Carte de la route d' Alex. dre Mackenzie, du fort Chipiouyan à la mer glaciale, en 1789. (Paris 1801).

Engraved map with text cartouche, about 560x600 mm. Showing West Canada.

From Voyages d' Alex. dre Mackenzie, dans la intérieur de L'Amerique Septentrionale...

Lot no: 5774998
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:00
See more
Bauers biografier, 4 vol.
BAUERS BIOGRAFIER (4). BAUER, JOHANN CHRISTIAN AUGUST. Nöjsamma anecdoiter från det adertonde århundradet. I-VIII. Stockholm, Henrik A. Nordström, 1814-18.
8:o. 183 x 110 mm. (8), 296; (8), 309, (1 blank, 2); (12), 200; (4), 243, (1); (4), 271, (1); (8), 272; (8), 264; (6), 293, (1) s. Något nötta samtida halvfranska band med guldornerade ryggar med nummerspeglar av grönt skinn, marmorerade pärmpapper och gula snitt. En del småfläckar, bitvis lagerfläckig. Brombergs namnteckningar och stämplar från fideikommissbibliotek. 4 volymer.

Lot no: 5775002
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:04
See more
Nordenflychts dikter 1774
NORDENFLYCHTS DIKTER 1774. NORDENFLYCHT, HEDVIG CHARLOTTA. Fru Hedvig Charlotta Nordenflychts utvalda arbeten. Stockholm, hos Lars Kumblin, 1774.
8:o. 174 x 103 mm. (10), 354, (2) s. Något nött samtida halvfrenskt band med guldornerad rygg med upphöjda bind, stänkdekorerade pärmpapper och sprängda snitt. Något lagerfläckig, några småfläckar. Spår efter etikett på främre pärmens insida, namnteckningar på försättsbladet, bland annat Staffan Dahl.

Första upplagan. Redigerad av Johan Fischerström.

Lot no: 5775013
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:15
See more
Huish on bees and honey 1815
HUISH ON BEES AND HONEY 1815. HUISH, ROBERT. A Treatise on the Nature, Economy, and Practical Management, of Bees; in which the Various Systems of the British and Foreign Apiarians are Examined, and the Most Improved Methods Laid Down for Effectually Preserving the Lives of the Bees. Containing also, an Accurate Description, Illustrated by Plates, of the Hives, Invented by Lombard, Ducouedic, Huber, Vicat, l'Abbé Della Rocca, and other Foreign Apiarians; and of a Newly Invented Hive, for the Purpose of Depriving the Bees of Their Honey, with Safety and Expedition: Forming The most complete Guide to the Study and Management of those Valuable Insects. London, printed for Baldwin, Cradock, and Joy, 1815.
8vo. 225 x 135 mm. XXIII, (1), 414, (2) pp. 6 engraved plates, of which 1 folding. Uncut and partly unopened, in worn and repaired publisher's paper boards. Some slight foxing. Offsetting from plate 1 to title and of plate 2 to p. 404.

First edition.

Lot no: 5775018
EUR 194 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:20
See more
Mytologi och vidskepelse, 7 vol.
MYTOLOGI OCH VIDSKEPELSE (7). Parti omfattande: STÅLBERG. Försök till ett nordiskt mythologiskt lexikon, jemte ett sammandrag af finska mythologien. Stockholm, 1844 (häftad, oskuren, ljus fuktrand i undre marginalen, bakre omslaget trasigt, Adolf Coyets namnteckning); MÖLLER (övers.). Andeverlden. Samling af sägner, sagor och besvärjelser, samt sällsamma bruk och vidskepliga föreställningar sådane de från äldsta till nuvarande tider fortlefva hos folken. Öfversättning från tyskan aff C. E. Möller. Stockholm, 1869 (brunt samtida halvfranskt band); MANSIKKA. Über russische Zauberformeln mit berücksichtigung der Blut- und Verrekungssegen. Diss. Helsingfors, 1909 (rött senare halvklotband); VON ANDRIAN. Ueber Wetterzauberei. Wien, 1894 (rött senare klotband, främre omslaget medbundet, särtryck); MENZEL. Mythologische Forschungen und Sammlungen. Stuttgart und Tübingen, 1842 (brunt senare halvfranskt band med guldornerad rygg); MANNHARDT. Wald- und FGeldkulkte. Zweite Auflage besorgt von Dr.

Lot no: 5775022
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:24
See more
Språk, äldre ordböcker, 7 vol.
SPRÅK, ÄLDRE ORDBÖCKER (7). BUXTORF. Lexicon hebraicum et chaldaicum... Basel, 1735 (samtida pergamentband, marmorerade snitt, åtskilliga äldre namnteckningar, bl. a. L. Roberg); SMETIUS. Prosodia Henrici Smetii... quae syllabarum positione et diphtongis carentium quantitates... Frankfurt am Main & Leipzig, 1691 (fläckigt samtida pergamentband, äldre namnteckningar, graverat porträtt och graverat extra titelblad, det sistnämnda beskuret nedtill, partiell förlust av tryckåret); MEURMAN. Svenskt och ryskt lexikon. I-II. Helsingfors, 1846-47/sammanbunden med: MERLIN. Tillägg och rättelser till svenskt och ryskt lexikon. Helsingfors, 1851 (hårt nötta samtida halvfranska band, 2 volymer, utgallrade från KB); HEINRICH. Nytt och fullständigt svenskt och ryskt lexicon, med alla sådana upplysningar, som grammatiken ej så noga och bestämdt kan uppgifva. Stockholm, 1828 (samtida halvfranskt band, äldre namnteckningar); STRIDSBERG. Fransysk grammaire efter de nyaste och bästa språk-lärares grunder

Lot no: 5775043
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 21/09/2020
21:45
See more
Stockholm 2 små litografier i ram
STOCKHOLM (2). 2 st små färglitografier, runda, ca 85x85 mm., total med ram ca 235x235 mm. Ramade.

Titlar: Utsigt af Riddarehus Torget i Stockholm / Utsigt af Gustaf Adolphs Torg i Stockholm.

Lot no: 5776220
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
10:20
See more
St. Barthelemy färglitografi
ST. BARTHELEMY. Gustafvia på ön Barthelemy. Abrah. Lundquist & co., ca 1830.
Färglitografi, ca 170x225 mm. Ramad.

Lot no: 5776227
EUR 145 SE, Stockholms Auktionsverk, Stockholm Ö 22/09/2020
10:34
See more
123»
My Lot searches