Kopimøbler

Som Skandinavias største auksjonshus, er Lauritz.com en viktig og meget synlig aktør på markedet for brukte verdigjenstander. Vi får daglig besøk av mange kunder som ønsker å levere inn verdigjenstandene sine til auksjon. Kundene våre, både kjøpere og selgere, er helt vanlige, reelle personer som kjøper eller selger sitt innbo, samlinger, hobbygjenstander eller lignende. Man må kunne stole på at når man kjøper en vare hos oss, så er den ekte.

 

Vi har faste prosedyrer som skal sikre at vi unngår at kopivarer havner på auksjon hos oss. Hvis det likevel skulle skje, har vi også prosedyrer for hvordan vi kan spore og oppklare saken. Lauritz.com tar avstand fra alt salg av kopivarer på auksjonene våre. Vi ønsker å være et troverdig og sikkert sted å handle, og vil ikke gi grobunn for kriminell virksomhet.

Her kan du lese mer om hva vi gjør for å sikre oss mot kopivarer på Lauritz.com:

  • Våre vurderingseksperter er i tillegg til å være utdannet til å vurdere kunst, møbler osv., ofte selv pasjonerte liebhavere som ser det som en helt naturlig del av arbeidet å sortere bort de kopivarene som eventuelt måtte dukke opp før de i det hele tatt kommer på auksjon.

  • Lauritz.com samarbeider alltid gjerne med opphavsrettsinnehavere av beskyttede varer. Hvis vi blir gjort oppmerksomme på et problem med en gjenstand, som vi hittil ikke har vært oppmerksomme på, eller sett kopier av, stanser vi selvfølgelig alle auksjoner umiddelbart og informerer alt relevant personale. Vi ber i slike tilfeller alltid om behørig dokumentasjon for opphavsretten.

  • Lauritz.com har få saker med kopivarer. Det er heldigvis ikke et omfattende problem. Når denne typen saker oppstår, samarbeider vi alltid med opphavsrettsinnehavere, slik at det evt. kan felles en dom.

  • Lauritz.com fører en intern liste med detaljert informasjon om hyppig forekommende kopier, og den oppdateres konstant ved hjelp av informasjon fra kunstgallerier, kunstnere, møbelbutikker, produsenter, designere osv., slik at alle auksjonshusene våre er oppdatert dersom noen skulle forsøke å levere inn kopivarer til auksjon.

  • Det seneste års utvikling av organisert salg av kopimøbler har likevel ført til at også vi må innføre skjerpede forholdsregler. Målet for forholdsreglene er at vi, så langt det er mulig, undersøker selgers rettmessig tilgang til en vare. Samt at vi alltid kan spore en vare tilbake til selger. Middelet er et salgssystem som er tilstrekkelig åpent for vanlige, reelle kunder, men som er tilstrekkelig preventivt for personer som ikke handler i god tro.

  • For å kunne selge på auksjon hos Lauritz.com, må alle kunder oppgi navn, adresse og telefonnummer. Dessuten må man vise gyldig legitimasjon (f.eks. sertifikat, pass osv.). I systemet vårt noteres hvilken type legitimasjon som vises.

  • Oppgjør skjer normalt via bank, noe som betyr at vi har selgers kontonummer, og at vi via kontonummeret kan spore både person og penger.

  • E-postadresser kan kontrolleres mot en server.

  • Hvis en kunde i ond tro har solgt eller forsøkt å selge kopivarer hos Lauritz.com, stenges selvfølgelig kundekontoen og vedkommende kan ikke lenger selge gjenstander på auksjon hos oss i noen av våre auksjonshus.