Organisasjon

Bengt Sundstrøm (styreformann) Bengt Sundstrøm, Styreformann

Lauritz.com er et internasjonalt auksjonshus med hovedkontor i Herlev ved København, og selvstendig drevne partnerhuse i Danmark, Sverige, Belgien og Tyskland.

Partnerideen fungerer på den måten at Lauritz.com som eier konseptet, utvikler og tilbyr sitt forretningskonsept til en selvstendig næringsdrivende som partner. Mot en royaltyavgift drives et eget Lauritz.com auksjonshus etter våre klare retningslinjer og nærmere kontraktlige bestemmelser.

Ledelsen:
Bengt Sundstrøm (styreformann) 
Carsten Rysgaard (CEO)
Preben Lindgaard (CFO)

Du finner mer informasjon om Lauritz.com i presserommet vårt Presserom.