Oss og omverdenen

Lauritz.com ønsker å være en organisasjon som forholder seg aktivt til det omgivende samfunn og tar ansvar i forhold til alle sine interessenter. Som virksomhet stiller Lauritz.com høye krav til egen ryddighet, kvalitet og fairness i forretningsførelsen. Lauritz.com etterlever nasjonal og internasjonal lovgivning som et minimum. Hvor det kan oppstå tvil, søker vi aktivt avklaring og tar stilling ut fra gjeldende samfunnsnormer. 

  • Lauritz.com er med til å støtte velgjørenhetsorganisasjoner ved samarbeider omkring auksjoner til velgjørende formål. 

  • Lauritz.com stiller sitt auksjonssystem, ekspertise og markedsføring til rådighet og donerer salgs- og kjøpersalær til velgjørenhetsorganisasjoner. Det har vi gjort med nødhjelpsorganisasjoner som Landsindsamling for ofrene i Sydøstasien, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flytgningehjælp, AIDS-fondet, Læger uden Grænser, Red Barnet, Kræftens Bekæmpelse, Schleroseforeningen, Børns vilkår m.fl. 

  • Lauritz.com samarbeider aktivt med offentlige myndigheter. Lauritz.com har et godt samarbeide med politiet, som løpende informerer oss om nylig stjålne varer, sånn at vi kan identifisere dem, hvis de skulle bli forsøkt innlevert til auksjon. Vi gjør en innsats for å forhindre salg av stjålne varer og helervarer på auksjon. Som fast prosedyre bes alltid om gyldig ID ved innlevering av varer, på samme måte som vi på best mulig vis forsøker å sikre oss, at kunden har eiendomsretten over den innleverte vare. I saker hvor det er mistanke om ulovligheter, samarbeider vi med politiet for å løse saken.   

  • Lauritz.com betrakter mangfoldighet som en ressurs og oppfordrer alle uansett kjønn, alder, religion eller etnisk tilhørighet til å søke ansettelse hos oss. Lauritz.com er særlig oppmerksom på grupper, som kan ha det vanskelig på arbeidsmarkedet. Det gjelder f.eks. personer av annen etnisk bakgrunn og langtidsledige. Vi samarbeider med AF i Danmark. 

  • Varer solgt på auksjon er primært brukte kvalitetseffekter. Derfor er Lauritz.com med til å fremme gjenbruk i samfunnet. Gjenbruk sparer på samfunnets ressurser, minsker energiforbruket til fremstilling av nye varer og minsker belastningen på miljøet. 

  • Lauritz.com inngår i en åpen dialog og samarbeide med pressen, interessenter og organisasjoner som ønsker det. Vi forventer, at dialogen bygger på gjensidig respekt og forståelse. 

  • Lauritz.com ønsker ikke å være salgskanal for våpen, militære og propagandamateriale fra Nazi-tidens Tyskland. Derfor tas effekter med sånne symboler ikke inn til auksjon.